#SISUMMIT15

Köp Biljett

Vad är Social Innovation Summit?

01 september 2015

Missa inte årets händelse! Social Innovation Summit är Sveriges nya mötesplats för social innovation. Här samlas entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer för att tillsammans hitta nya, innovativa lösningar på Sveriges mest angelägna samhällsutmaningar. Köp din biljett nu!

24-25 november går Social Innovation Summit av stapeln i Slagthuset i Malmö. Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, går på tvärs över sektorer och utvecklar ny kunskap om finansiering, samverkan, policy, forskning och design för social innovation. Här möter du intressanta exempel från de som är i framkant inom området, experter från hela världen och ett dynamiskt program med spännande, parallella spår och teman som just nu är högaktuella i Sverige och globalt. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att hitta nya, innovativa lösningar på våra mest angelägna samhällsutmaningar.

Internationella talare som exempelvis Geoff Mulgan från NestaChris Sigaloff från Kennisland och Kevin Jones från SOCAP medverkar i programmet, likväl som svenska profiler som bl.a. Pär Larshans, Åsa Skogström FeldtSofia Appelgren och Katrin Stjernfeldt Jammeh. Talare tillkommer löpande och presenteras på SI Summit hemsida, där det även går att ta del av allt kring eventet.

Men vad handlar Social Innovation Summit om egentligen? I programmet ingår bland annat sessioner om kollaborativ ekonomi, design för social innovation, finansiering, affärsmodeller för social hållbarhet, innovation i offentlig sektor, hållbar stadsutveckling, miljonprogrammet som innovationsarena och mycket mer. Här nedan presenteras några koncept kring Social Innovation Summit.

Talare, Seminarier och Workshops
Under båda dagarna har vi sammanlagt fyra talar-sessioner (keynotes). Före och efter dessa sessioner pågår fyra parallella spår med olika seminarier och workshops, som arrangeras av Mötesplats Social Innovation, Malmö stad och Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor. Under dag två kommer även några frukostseminarier arrangeras av externa gäster och på tema social innovation. Alla sessioner går på tvärs över sektorer för att utveckla ny kunskap om finansiering, samverkan, policy, forskning och design för social innovation. De präglas av intressanta exempel från de som är i framkant inom området och experter från hela världen.

Pop-up space

Det här är arenan för dig som vill ta tillfället i akt att berätta just din historia om social innovation, din utmaning eller uppmaning för de som lyssnar. Under max 3 minuter har du och ditt budskap all uppmärksamhet, och arenan leds av en professionell moderator. Det blir som mest aktivitet under pauser och luncher, men också ett ställe där man under hela konferensen knyter kontakter och hittar ny inspiration. Vet du redan nu att du vill ha talartid i Pop-up space, anmäl dig i förväg för att vara garanterad en plats. Men det går givetvis också bra att anmäla sig under konferensen, och chansa på att det finns plats i programmet.

Sharing space

Under Social Innovation Summit finns en möjlighetsarena, ett Sharing Space, för att dela erfarenheter, idéer, kunskap, nätverk, produkter och tjänster kring ett antal aktuella teman för utvecklingen av social innovation.

Här kommer även finnas några exempel från den växande kollaborativa ekonomin, ett begrepp som ofta definieras enligt följande: “En ekonomi som bygger på distribuerade nätverk av sammankopplade individer och gemenskaper snarare än centraliserade institutioner, och som förändrar hur vi kan producera, konsumera, finansiera och lära.” – Rachel Botsman.

100 sociala innovationer

Det finns ett stort behov av att förklara vad man menar med social innovation, och gärna tydliggöra med historier och goda exempel på just sociala innovationer, såväl större bredare samverkansprojekt som enskilda innovationer. Vi vill lyfta fram exempel på sociala innovationer, såväl nya som gamla, för att visa vad som kännetecknar social innovation. Social Innovation Summit blir startskottet för MSI:s arbete med att ta fram en skrift med titeln ”100 sociala innovationer”, bl a med en utställning och en workshop.

Utställning

Under Social Innovation Summit finns det möjlighet för externa aktörer att visa upp sin verksamhet inom området social innovation i en utställningsdel. Här delas kunskap, inspiration och nya metoder. I denna del finns även exempel på sociala innovationer som knyter an till temat 100 sociala innovationer.

Entreprenörer, intermediärer
 och investorer

Många goda innovationer söker nätverk, potentiella kunder, affärsutveckling, rådgivning och finansiering, och många investerare söker efter något bra att stötta. Under SI Summit arrangerar vi därför olika mötesplatser där intermediärer och entreprenörer/innovatörer kan mötas, dela kunskap och diskutera eventuella samarbeten.

MISSA INTE EARLY-BIRD PRIS! Registrera dig före 16/9!!