#SISUMMIT15

Köp Biljett

Nyheter

26 november 2015

Investeringar i samhällsnytta

Hur ser utvecklingen ut då det gäller att rikta kapital mot social innovation och samhällsentreprenörskap? Det var frågan som diskuterades…

26 november 2015

Social innovation kräver samarbete och långsiktighet

Hur ser social innovation ut i praktiken? Social Innovation Summits andra dag inleddes med en stor dos inspiration från tre…

24 november 2015

”Social innovation måste vara en del av lösningarna på våra samhällsutmaningar”

Social Innovation Summit första talare gav oss olika perspektiv på hur social innovation kan bidra till att lösa dagens och framtidens samhällsutmaningar. Geoff Mulgan från Londonbaserade Nesta, Chris Sigaloff från Kennisland i Amsterdam och Katrin Stjernfeldt Jammeh från Malmö stad gav oss nedslag i sina vardagar och blickade samtidigt både utåt och framåt.

24 november 2015

100 sociala innovationer i Sverige

Under Social Innovation Summit inleder Mötesplats Social Innovation idag ett nytt projekt, ”100 sociala innovationer”, som ska samla in och…

20 november 2015

Samhällsentreprenörer, investerare, finansiärer och intermediärer möts!

Under lunchen, tisdagen den 24 november kl 13-14, bjuder Impact Hub Stockholm och Center för Socialt Entreprenörskap Sverige (CSES) in till…